Dedication for life

Věř pouze o tom za co bys věnoval celý svůj život, ale nikdy ho neodevzdej za svoje ideály.

-> Only believe in what you would dedicate your entire life to, but never give up your life for your ideals.

Advertisements